Dotace

Obec Hladké Životice může ze svého rozpočtu na příslušný kalendářní rok poskytnout v jednotlivých případech dotaci osobám a organizacím působících v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí.

Dotace může být poskytnuta ve výši stanovené a schválené zastupitelstvem obce na příslušný kalendářní rok.

Zásady poskytování dotací (soubor ve formátu PDF)

Dokumenty ke stažení:

Podávání žádostí o dotaci je pro kalendářní rok 2024 prodlouženo do 31. ledna 2024. Jednotlivé žádosti budou posouzeny a vyhodnoceny na nejbližším zastupitelstvu v březnu 2024.

K žádosti o dotaci musí být přiložen úplný výpis z registru skutečných vlastníků, který žadatelé najdou na adrese https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik .