Obecní symbolika – znak a prapor

Hladké Životice mají ve svém znaku „osmikolo“ s dvojnásobným počtem paprsků. Jak je známo křesťanská církev nazývá osmikolo kolem Kateřinským. (osmikolo – symbol práva na znamení právní plnomoci).

Figura heraldicky stylizované lilie je pak pojata jako součást tohoto kola, čímž je dosaženo vytvoření zcela originální, v rámci heraldické symboliky obce ČR dosud neužité figury „liliového kola“. Jeho symbolika spočívá především v odkazu na oba známé pečetní obrazy z minulosti Hladkých Životic, avšak současně jej lze chápat i jako tzv. mluvící znamení odkazující na název obce (kolo jako symbol běhu života = název Životice).

Erbovní znak byl během staletí zmrzačen, zkomolen, a měl původně představovat sedmipaprskové ohnivé kolo, symbol Slunce, tj. symbol vracejícího se života.

Věnec, položený ve znaku kolem osmikola snad nemá žádný symbolický význam.

Symboly obce – oficiální popis

ZNAK – v červeném štítě stříbrné vozové kolo s osmi loukotěmi a lilií ve svém středu

PRAPOR – červený list s vozovým kolem s osmi loukotěmi a lilií ve středu, vše bílé, poměr šířky k délce listu 2:3

Znak obce byl schválen spolu s praporem podle návrhu Jana Tejkala podvýborem pro heraldiku a vexilologii 19. dubna 2000 a následně udělen rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny č. 60 z 26. května 2000.

Informace byly čerpány z časopisu Poodří 1/2005, z článku Karla Mὔllera