Ceník služeb

Kopírování – černobílé

jedna strana A4 2 Kč
oboustraně strana A4 3 Kč
jedna strana A3 3 Kč
oboustraně strana A3 4 Kč

Ověřování

podpisu 30 Kč
listiny 30 Kč / A4

Hlášení místního rozhlasu

40 Kč / jedno hlášení (splatno předem, není zpoplatněno pro složky obce)

Inzerce ve zpravodaji

200 Kč / A5 textu (splatno předem, není zpoplatněno pro složky obce)

Přihlášení k trvalému pobytu

Přihlášení k trvalému pobytu 50 Kč

Zřízení věcného břemeno obecního pozemku
(návrh rady, k postoupení zastupitelstvu obce)

jednorázový poplatek 500 Kč / fyzická osoba
jednorázový poplatek 3.000 Kč / právnická osoba

Zapůjčení laviček se stolem (set 1x stůl, 2x lavička)

50 Kč (splatno předem, není zpoplatněno pro složky obce)

Ceník nájemného

Pronájem prostor v budově Obecního úřadu Hladké Životice

sál KD přísálí KD
smuteční hostina občané HŽ zdarma zdarma
ostatní 968 Kč 968 Kč
kultur. akce složek obce, plesy občané HŽ 1 210 Kč 1 210 Kč
ostatní 2 500 Kč 2 500 Kč
výroč. schůze složek
(1x ročně)
zdarma zdarma
rodinné oslavy, svatby občané HŽ 1 210 Kč 1 210 Kč
ostatní 2 500 Kč 2 500 Kč
předváděcí akce, prodej, firemní akce, školení 2 420 Kč 2 420 Kč
krátkodobé pronájmy (tzv. hodinové) spolky se sídlem v HŽ 182 Kč / hod. 121 Kč / hod.
ostatní 363 Kč / hod. 242 Kč / hod.