Organizační struktura

Starostka:
Ravčuková Irena

Místostarosta:
Mgr. Suchánek David

Zastupitelstvo obce:
Balhárek Petr
Malina Jakub
Mutinová Jitka
Kopecká Renáta
Kukol Miroslav
Bc. Pavlica Jan
Pavlica Vlastimil
Ravčuková Irena
Mgr. Suchánek David

Finanční výbor
Předseda: Kopecká Renáta
Členové: Balhárek Petr, Žárská Marie

Kontrolní výbor
Předseda: Mutinová Jitka
Členové: Prokopová Petra, Dvořáková Klára

Sportovní výbor
Předseda: Bc.Pavlica Jan
Členové: Bartoň Radim, Mgr. Dresler Radim