Organizační struktura

Starostka:
Irena Ravčuková

Místostarosta:
Zdeněk Vojkůvka

Rada obce:
Irena Ravčuková
Zdeněk Vojkůvka
Adolf Heligman
Karel Krkoška
Miroslav Kukol

Zastupitelstvo obce:
Irena Ravčuková
Miroslav Kukol
Renáta Kopecká
Martin Mikunda
Adolf Heligman
Barbora Ondruchová
Bc. Tomáš Dohnal
Vlastimil Pavlica
Ladislav Novák
Bc. Dagmar Petrželová
Pavel Kocmich
Zdeněk Vojkůvka
Ing. Tomáš Kocmich
Bc. Jan Pavlica
Karel Krkoška

Finanční výbor
Předseda: Martin Mikunda

Kontrolní výbor
Předseda: Renáta Kopecká