Tento projekt byl financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.