Příjem žádostí a další podání

V případě, že je žádost podána ústně, zaměstnanec Obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.
V případě, že je žádost podána písemně /včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo poštou/, musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
– komu je žádost určena,
– jaká je konkrétní informace je požadována
– kdo žádost podává.