Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Rekonstrukce ZŠ Hladké Životice – vybudování odborných učeben a bezbariérového přístupu“ (Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004110), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Cílem projektu je vytvoření odborných učeben v podkrovním prostoru budovy ZŠ, včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérového užívání. Výstupy projektu jsou zaměřeny na rozvoj klíčových kompetencí „Komunikace v cizích jazycích“, „Práce s digitálními technologiemi“ a „Přírodní vědy“.