Obec Hladké Životice získala dotaci v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2021“, díky níž realizuje v roce 2021 investiční projekt „Rekonstrukce vnitřních prostor objektu základní školy Hladké Životice – II. etapa„.

Celkové náklady projektu: cca 700 tis. Kč

Zhotovitel: UNISTAD, spol. s r.o.

Termín realizace: únor – duben 2021

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje částkou ve výši 383 300 Kč.