Zastupitelstvo obce Hladké Životice schválilo na svém 9. zasedání dne 7.4.2016 pořízení nového Územního plánu Hladké Životice.

Zpráva o uplatňování Územního plánu obce Hladké Životice v uplynulém období

Zastupitelstvo obce Hladké Životice schválilo na svém 11. zasedání dne 22. 6. 2016 Zprávu o uplatňování Územního plánu obce Hladké Životice v uplynulém období.

Soubor Zveřejněno / vyvěšeno Velikost
pdf Zpráva o uplatňování Územního plánu 1. 7. 2016 266 KB