Soubor Zveřejněno / vyvěšeno Velikost
pdf A.1 Základní členění území 11. 11. 2021 741 KB
pdf A.1 Základní členění území-legenda 11. 11. 2021 202 KB
pdf A.2 Hlavní výkres-legenda 11. 11. 2021 424 KB
pdf A.3 Veřejně prospěšné stavby 11. 11. 2021 953 KB
pdf A.3 Veřejně prospěšné stavby-legenda 11. 11. 2021 233 KB
pdf B.1 Koordinační výkres 11. 11. 2021 5 MB
pdf B.1 Koordinační výkres-legenda 11. 11. 2021 910 KB
pdf B.2 Doprava 11. 11. 2021 2 MB
pdf B.2 Doprava-legenda 11. 11. 2021 683 KB
pdf B.3 Vodní hospodářství 11. 11. 2021 2 MB
pdf B.3 Vodní hospodářství-legenda 11. 11. 2021 544 KB
pdf B.4 Energetika 11. 11. 2021 4 MB
pdf B.4 Energetika-legenda 11. 11. 2021 578 KB
pdf B.5 ZPF 11. 11. 2021 2 MB
pdf B.5 ZPF-legenda 11. 11. 2021 429 KB
pdf B.6 Širší vztahy 11. 11. 2021 15 MB
pdf B.6 Širší vztahy-legenda 11. 11. 2021 640 KB
pdf HZ_navrh_09_2019 11. 11. 2021 854 KB
pdf HZ_oduvodneni_09_2019_vc_poriz_anonym 11. 11. 2021 7 MB