Vzkazy a dotazy

Vážení návštěvníci, tato rubrika slouží pro vzkazy a dotazy ze strany občanů. Zveřejněny budou pouze příspěvky, u kterých je uvedeno jméno a příjmení autora. Anonymní příspěvky, vzkazy s vulgárním nebo urážlivým obsahem a příspěvky, u kterých bude zjištěno, že jejich autor neuvedl své pravé jméno, budou smazány.

Zpráva 131-137 z 137.
07.04.2011 22:15
Martina Mikundová
Hospodářem se stal Miloš Bechný, veřejně prospěšné práce vykonávají Marie Heligmanová, Markéta Dvorská, Luboš Schwan.
06.04.2011 12:08
Alena Stancová ml.
Dobrý den chci se zeptat,který občan Hl.Životic je ve funkci hospodáře a kteří občané jsou zaměstnání v rychlé rotě?Děkuji
11.03.2011 22:11
Petr Kozar
Jak jste si jistě všimli, po krátkém zkušebním provozu této rubriky jsme zavedli pravidlo, že se zde nebudou zobrazovat anonymní příspěvky. Jaký je důvod? Když přijdete s dotazem na Obecní úřad nebo se na něco zeptáte některého ze zastupitelů, neděláte to v žádném utajení. Stejným způsobem prosím vystupujte i v tomto fóru – je to fér pro obě strany. Nikdo se přece nemusí stydět nebo bát se položit otázku či projevit svůj názor otevřeně.
Bohužel se po odstranění nepodepsaných vzkazů žádný z dřívějších diskutujících ke svému příspěvku zatím nepřihlásil. Myslím, že ale nebude na škodu alespoň odpovědět na dotazy, které se tady objevily:

Nezaměstnaní na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce
Na základě žádosti obce nám bude v dubnu z ÚP přiděleno 6 pracovníků, kteří budou k dispozici až do konce listopadu. Nicméně o jejich počtu a délce činnosti rozhoduje pouze Úřad práce.


Dotace a granty z EU, z rozpočtu krajů, ministerstev
K tomu, aby obec mohla žádat o dotaci či grant, musí mít zpracovanou  kompletní projektovou dokumentaci a stavební povolení, jinak nelze žádost vůbec podat. Termíny podávání žádostí bývají  vyhlašovány například pouze jednou ročně. Podání žádosti ovšem neznamená, že obec finance automatický získá – bývají zde přísná kritéria a často je nutné žádat o grant opakovaně. V každém případě jde o časově a administrativně náročný proces. V těchto dnech podáváme závěrečné podklady k žádosti o dotační titul na zřízení varovného povodňového systému včetně nového bezdrátového rozhlasu. Více informací i o dalších připravovaných projektech se dozvíte na schůzi 17. března 2011.


Veřejné schůze
Veřejná schůze se koná vždy po skončení jednání zastupitelstva. První proběhla 20. prosince 2010, další bude 17. března 2011. Pozvánky na obě schůze byly ve vývěskách a v Obecním zpravodaji.

01.03.2011 18:22
Petra Válková
Tomu konečně říkám vizitka obce. Jen tak dál ;)
25.02.2011 16:08
Adam Bill
Dobrý den,
jsem nadšený, jak nyní vypadají webovky naší obce, jet to opravdu příjemná změna. Rád bych se podílel na jejich zvelebení. Jen tak dál
14.02.2011 19:21
Petr Kozar
Tištěný zpravodaj bude vycházet pravidelně každý druhý měsíc. Na dalším čísle zrovna pracujeme a vyjde nejpozději do konce února. Nejnovější informace pak vždycky najdete na internetových stránkách.
13.02.2011 19:59
Anna Tkadlecová
Bude každý měsíc doručen občanům obecní zpravodaj o dění v obci? Děkuji
EU

Životický park– 4. etapa
Financováno z rozpočtu MSK

OPRAVA A UDRŽOVACÍ PRÁCE NA PAMÁTNÍKU PADLÝCH V HLADKÝCH ŽIVOTICÍCH

Z rozpočtu Obce Hladké Životice náklady ve výši 37.250 Kč.

Projekt je spolufinancován ve výši 40.000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


EU