Přihláška na Vítání občánků

Vážení rodiče nově narozených občánků obce, s ohledem na ochranu osobních údajů je nutný souhlas zákonného zástupce dítěte se zpracováním osobních údajů a zaslání pozvánky na Vítání občánků.

Z toho důvodu již nebudou pozvánky na Vítání občánků zasílány rodičům automaticky.

Máte-li zájem zúčastnit se Vítání občánků, můžete přihlášku podat těmito způsoby:

  • osobně na Obecním úřadu
  • níže vyplněním online formuláře
  • zasláním e-mailem na adresu obec@hladkezivotice.cz
  • zasláním do datové schránky - ID datové schránky: h9vaxn4

Online formulář:

Jméno a příjmení dítěte*
Datum narození*
     
Jméno a příjmení matky*
Adresa trvalého pobytu*
Telefon*
E-mail*

Kliknutím na "Odeslat" souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje budou uchovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a budou použity pouze pro zajištění organizace slavnosti Vítání občánků

EU

Životický park– 4. etapa
Financováno z rozpočtu MSK

OPRAVA A UDRŽOVACÍ PRÁCE NA PAMÁTNÍKU PADLÝCH V HLADKÝCH ŽIVOTICÍCH

Z rozpočtu Obce Hladké Životice náklady ve výši 37.250 Kč.

Projekt je spolufinancován ve výši 40.000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


EU