Úřední deska

Název Dokument Vyvěšeno Sňato
86/2020 Záměr obce pronajmout tělocvičnu ZŠ Vyvěšeno: 23.11.2020 Svěšeno:
85/2020 Záměr obce prodat část pozemku parc. č. 1023/1 v k.ú. Hl. Životice Vyvěšeno: 23.11.2020
Svěšeno:
84/2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - zřízení ochranného pásma radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí Vyvěšeno: 23.11.2020 Svěšeno:
83/2020 Návrh rozpočtu obce Hladké Životice na rok 2021 Vyvěšeno: 19.11.2020 Svěšeno:
82/2020 Nařízení č. 29/2020 Krajské hygienické stanice MSK Vyvěšeno: 21.10.2020 Svěšeno:
80/2020 Oznámení o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtové opatření č. 5 Vyvěšeno: 13.10.2020 Svěšeno:
67/2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Tabulka Vyvěšeno: 20.08.2020 Svěšeno:
67/2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva Vyvěšeno: 20.08.2020 Svěšeno:
60/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství Vyvěšeno: 03.08.2020 Svěšeno:
53/2020 Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 - Závěrečný účet za rok 2019 Vyvěšeno: 09.07.2020 Svěšeno:
50/2020 Oznámení o zveřejňovaných dokumentech - Schválený závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2019 Vyvěšeno: 02.07.2020 Svěšeno:
48/2020 MÚ Nový Jičín-Veřejná vyhláška -Opatření obecné povahy -Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vyvěšeno: 29.6.2020 svěšeno:
5/2020 Region Poodří- Oznámení o zveřejnění všech schválených dokumentů týkajících se hospodaření DS Regionu Poodří vyvěšeno:15.01.2020 svěšeno:
2/2020 DSO Sompo 2016 -Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022 vyvěšeno: 8.1.2020 svěšeno:
1/2020 DSO SOMPO 2016-Schválený Rozpočet na rok 2020 vyvěšeno: 8.1.2020 svěšeno:
73/2019 Oznámení - Schválený ROZPOČET obce Hladké Životice na rok 2020 Vyvěšeno:12.12.2019 Svěšeno:
72/2019 Oznámení - Schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Hladké Životice na léta 2021-2025 Vyvěšeno:12.12.2019 Svěšeno:
69/2019 Ministerstvo zemědělství- Veřejná vyhláška opatření obecné povahy vyvěšeno:10.12.2019 svěšeno:
56/2019 Regin Poodří - schválené rozpočtové opatření 2/2019 Vyvěšeno:8,10,2019 Svěšeno:
51/2019 Ministerstvo zemědělství-Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy Vyvěšeno:4.9.2019 Svěšeno:
44/2019 Region Poodří: Oznámen o zveřejnění schváleného RO č. 1/2019 Vyvěšeno:4.7.2019 Svěšeno:
28/2019 Regio Poodří: Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového rozpočtu na rok 2019 Vyvěšeno:23.4.2019 Svěšeno:
27/2019 Region Poodří: Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2018 Vyvěšeno: 23.4.2019 Svěšeno:
24/2019 SOMPO 2016: Závěrečný účet za rok 2018 Vyvěšeno: 17.4.2019 Svěšeno:
20/2019 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy Vyvěšeno: 4.4.2019 Svěšeno:
2/2018 Střednědobý výhled rozpoštu Regionu Poodří na léta 2018-2022 schválený Vyvěšeno:11.1.2018 Svěšeno:
- Rozpočtový výhled Regionu Poodří na léta 2017-2021

Vyvěšeno:

16.3.2017

Svěšeno:
EU

Životický park– 4. etapa
Financováno z rozpočtu MSK

OPRAVA A UDRŽOVACÍ PRÁCE NA PAMÁTNÍKU PADLÝCH V HLADKÝCH ŽIVOTICÍCH

Z rozpočtu Obce Hladké Životice náklady ve výši 37.250 Kč.

Projekt je spolufinancován ve výši 40.000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


EU