Bezpečnost dopravy v Hladkých Životicích

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Bezpečnost dopravy v Hladkých Životicích“ (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012369), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti v dopravě v intravilánu obce Hladké Životice, neboť projekt vytvoří výstupy v podobě chodníkového tělesa v ulici Oderská podél komunikace č. III/46420, rekonstruovaného nástupiště autobusové zastávky a nového nasvětleného přechodu pro chodce.

EU

Životický park– 4. etapa
Financováno z rozpočtu MSK

OPRAVA A UDRŽOVACÍ PRÁCE NA PAMÁTNÍKU PADLÝCH V HLADKÝCH ŽIVOTICÍCH

Z rozpočtu Obce Hladké Životice náklady ve výši 37.250 Kč.

Projekt je spolufinancován ve výši 40.000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


EU