Ceník služeb


Hlášení místního rozhlasu
40 Kč / jedno hlášení (splatno předem, není zpoplatněno pro složky obce)

Kopírování - černobílé
jedna strana A4 2 Kč
oboustraně strana A4 3 Kč
jedna strana A3 3 Kč
oboustraně strana A3 4 Kč

Zapůjčení laviček se stolem (set 1x stůl, 2x lavička)
50 Kč (splatno předem, není zpoplatněno pro složky obce)

Inzerce ve zpravodaji
200 Kč / A5 textu (splatno předem, není zpoplatněno pro složky obce)

Ověřování
podpisu 30 Kč
listiny 30 Kč / A4

Přihlášení k trvalému pobytu
50 Kč

Zřízení věcného břemeno obecního pozemku
- návrh rady, k postoupení zastupitelstvu obce
jednorázový poplatek 500 Kč / fyzická osoba
jednorázový poplatek 3.000 Kč / právnická osoba


Ceník nájemného


Pronájem prostor v budově Obecního úřadu Hladké Životice
sál KD přísálí KD
smuteční hostina občané HŽ 0 Kč 0 Kč
ostatní 968 Kč 968 Kč
kultur. akce složek obce, plesy občané HŽ 1 210 Kč 1 210 Kč
ostatní 2 500 Kč 2 500 Kč
výroční schůze složek
(1x ročně)
0 Kč 0 Kč
rodinné oslavy, svatby občané HŽ 1 210 Kč 1 210 Kč
ostatní 2 500 Kč 2 500 Kč
předváděcí akce, prodej, firemní akce, školení 2 420 Kč 2 420 Kč
krátkodobé pronájmy (tzv. hodinové) spolky se sídlem v HŽ 182 Kč/hod. 121 Kč/hod.
ostatní 363 Kč/hod. 242 Kč/hod.

Možnost zapůjčení ubrusů
Poplatek za zapůjčení ubrusů 100 Kč + platba za vyčištění použitých ubrusů dle dokladu z čistírny.
Při akci většího rozsahu (ples, svatba) je pronajímatel oprávněn požadovat zálohu před konáním akce.

 

Pronájem prostor v obecní DŘEVĚNICI

kulturní akce, rodinné oslavy, apod. občané  HŽ: 1 000 Kč ostatní: 1 500 Kč

K ceně nájmu se připočítává cena spotřebované el. energie dle stavu při předání a převzetí objektu.
Ceny za pronájem jsou vč. DPH 21%.
EU

Životický park– 4. etapa
Financováno z rozpočtu MSK

OPRAVA A UDRŽOVACÍ PRÁCE NA PAMÁTNÍKU PADLÝCH V HLADKÝCH ŽIVOTICÍCH

Z rozpočtu Obce Hladké Životice náklady ve výši 37.250 Kč.

Projekt je spolufinancován ve výši 40.000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


EU