Hladké Životice - aktuality

<< <  Stránka 2 z 3  > >>

16.03.2020
.
16.03.2020
.
05.03.2020
.
14.01.2020

Informace k platbě místního poplatku

 

Dle schválené OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, byl stanoven

poplatek pro rok 2020 a to 500,- Kč za osobu.


Termín zaplacení tohoto poplatku je do 31.3.2020


Způsob platby:

1, v hotovosti na obecním úřadě v úředních dnech

2, bezhotovostně -  č. účtu : 176 416 2389 /0800

VS : 1340

do textu : jméno poplatníka, adresa

17.09.2019

Obecní úřad oznamuje občanům, kteří mají zájem o tašky na tříděný odpad,

že jsou připravené k vyzvednutí na obecním úřadě - v úředních dnech.

Počet tašek je omezený.

Tyto sady tašek na třídění odpadu byly pořízeny za finanční spoluúčasti firem ASOMPO, a.s. a

EKO KOM, a.s..

27.06.2016

Knihovna otevřena pro veřejnost od 11.7.2016.

 

PO:      9.00 – 11.00        14.00 – 17.00

ST:       9.00 – 11.00        14.00 – 17.00


Roční poplatek:

Dospělí     50,- Kč

Děti do 15 let  zdarma.

EU

Životický park– 4. etapa
Financováno z rozpočtu MSK

OPRAVA A UDRŽOVACÍ PRÁCE NA PAMÁTNÍKU PADLÝCH V HLADKÝCH ŽIVOTICÍCH

Z rozpočtu Obce Hladké Životice náklady ve výši 37.250 Kč.

Projekt je spolufinancován ve výši 40.000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


EU