Hladké Životice - aktuality

Stránka 1 z 2  > >>

18.09.2019

V rámci akce "Mapování,TU 1891, žst. Prosenice /včetně/ - Hranice na Moravě - žst.Ostrava Svinov /včetně/ v km 191,4-263,3 včetně území a objektů v "nové/budoucí trase" v období od 01.09.2019 do 31.12.2019 budou probíhat geodetické práce na zaměření vysokorychlostní trati v zájmovém území obce. Výsledkem prací je nová vysokorychlostní trať "Moravská brána/.

Investorem akce je Správa železniční a dopravní cesty s.o.

Kontakt pro podrobnější informace: HRDLIČKA s.r.o. Jaroslava Seiferta 2159/7, 434 001 Most, Ing. Lucie Žílová, tel. 417 577 715

17.09.2019

Obecní úřad oznamuje občanům, kteří mají zájem o tašky na tříděný odpad,

že jsou připravené k vyzvednutí na obecním úřadě - v úředních dnech.

Počet tašek je omezený.

Tyto sady tašek na třídění odpadu byly pořízeny za finanční spoluúčasti firem ASOMPO, a.s. a

EKO KOM, a.s..

EU

Životický park– 4. etapa
Financováno z rozpočtu MSK

OPRAVA A UDRŽOVACÍ PRÁCE NA PAMÁTNÍKU PADLÝCH V HLADKÝCH ŽIVOTICÍCH

Z rozpočtu Obce Hladké Životice náklady ve výši 37.250 Kč.

Projekt je spolufinancován ve výši 40.000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


EU