Odkaz na současný územní plán obce:

https://geoportal.msk.cz/Public/UzemniPlanyObci/PrehledUP/?id=569666&locale=cs&action=detail&presenter=Municipality