Obecní úřad

 

Obecní úřad Hladké Životice
Hlavní 208
742 47 Hladké Životice
Česká republika (CZ)

Pondělí 07:30 - 11:30 12:30 - 17:00
Úterý 07:30 - 15:30 * neúřední den
Středa 07:30 - 11:30 12:30 - 17:00
Čtvrtek 07:30 - 15:30 * neúřední den
Pátek: 07:30 - 12:00 * neúřední den

* Tyto dny jsou vyhrazeny pro správní řízení, dohodnuté schůzky a další činnosti a agendy vyplývající z chodu Obecního úřadu.


tel: 556 756 023
web: http://www.HladkeZivotice.cz
e-mail: obec@hladkezivotice.cz
IČ: 00848468
DIČ: CZ00848468
č. účtu: 1764162389/0800

Obec Hladké Životice od 1.9.2016 plátcem DPH.


Starostka:

Irena Ravčuková
tel: 556 756 023
e-mail: starostka@hladkezivotice.cz

Místostarostové:

Martin Mikunda
Renáta Kopecká
tel: 556 756 023
e-mail: obec@hladkezivotice.cz

Rada obce:

Irena Ravčuková
Martin Mikunda
Renáta Kopecká
Vladimír Žitník
Adolf Heligman

Zastupitelstvo obce:

Irena Ravčuková Petra Válková
Martin Mikunda Adolf Heligman
Renáta Kopecká Bc. Dagmar Petrželová
Vladimír Žitník Miroslav Kukol
Vlastimil Pavlica Pavel Kocmich
Mgr. Věra Tomšů
Pavel Kopecký
Ing. Marie Žárská Jaromír Ondruch
Josef Stavovčík

 

Finanční výbor

Předseda: Petra Válková
Členové: Gabriela Orálková
Eva Sikorová


Kontrolní výbor

Předseda: Ing. Marie Žárská
Členové: Miroslava Malcherová
Jarmila Zuzaňáková

EU

Životický park– 4. etapa
Financováno z rozpočtu MSK

OPRAVA A UDRŽOVACÍ PRÁCE NA PAMÁTNÍKU PADLÝCH V HLADKÝCH ŽIVOTICÍCH

Z rozpočtu Obce Hladké Životice náklady ve výši 37.250 Kč.

Projekt je spolufinancován ve výši 40.000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


EU