Hladké Životice - aktuality

<< <  Stránka 2 z 3  > >>

12.04.2017
Bližší informace viz leták.
21.02.2017

1) Místní poplatek za odpady:

Pro rok 2017 byl stanoven místní poplatek za odpady ve výši 500,- Kč na občana.

Splatnost poplatku je do 30.6.2017.

Poplatek je možné uhradit hotově na pokladně obecního úřadu nebo převodem na účet.

Při bezhotovostním převodu použijte číslo účtu: 1764162389/0800,

Variabilní symbol: 1340

Do zprávy pro příjemce uveďte: ulici a číslo popisné a jména osob, za které je poplatek hrazen.

 

 

2) Místní poplatek ze psů:

Poplatek ze psů zůstává ve stejné výši jako v loňském roce, to znamená za prvního pejska se platí 75,- Kč, za druhého pejska a každého dalšího 120,- Kč.

Splatnost poplatku je do 15.4.2017.

Poplatek je možné uhradit hotově na pokladně obecního úřadu nebo převodem na účet.

Při bezhotovostním převodu použijte číslo účtu: 1764162389/0800,

Variabilní symbol: 1341

Do zprávy pro příjemce uveďte: jméno držitele psa, ulici a číslo popisné.

 

Za Obecní úřad děkuje Lenka Krkošková

09.02.2017
Tříkrálové sbírky 2017.
07.02.2017

Životní podmínky 2017 - výběrové šetření v domácnostech.

Bližší informace v příloze.

07.02.2017
Kontrola kotlů, aneb jak nenaletět podvodníkům.
11.01.2017
"Ptačí chřipka".
01.01.2017

o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2017.

Bližší informace viz příloha.

12.09.2016
k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.

Obrazem

EU

Životický park– 4. etapa
Financováno z rozpočtu MSK

OPRAVA A UDRŽOVACÍ PRÁCE NA PAMÁTNÍKU PADLÝCH V HLADKÝCH ŽIVOTICÍCH

Z rozpočtu Obce Hladké Životice náklady ve výši 37.250 Kč.

Projekt je spolufinancován ve výši 40.000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


EU