Hladké Životice - aktuality

Stránka 1 z 3  > >>

26.07.2017

Společnost MDP GEO s.r.o. bude v následujících dvou týdnech provádět na území naší obce

vytýčení podzemního vedení elektrického vedení nízkého napětí a následně bude provádět

geodetické zaměřování. Zpřesňování polohy nízkého napětí probíhá pod záštitou společnosti

ČEZ Distribuce, a.s.

Společnosti MDP GEO při výkonu činností přísluší veškerá práva, která dle energetického zá-

kona a za zákonem stanovených podmínek svědčí provozovateli distribuční soustavy, tj.

oprávněnému vstupu a vjezdu na cizí nemovitosti, v souvislosti se zřizováním, obnovou a

provozováním distribuční soustavy energetické společnosti.

19.07.2017

Upozorňujeme občany, že Obecní úřad a knihovna budou v době

od 24.7. - 4.8. 2017 uzavřeny z důvodu čerpání řádné dovolené.

07.06.2017

Ve středu 2.8. 2017 se uskuteční přednáška pro občany v aule radnice Městského úřadu

v Novém Jičíně ke kotlíkovým dotacím.

12.04.2017
Bližší informace viz leták.
21.02.2017

1) Místní poplatek za odpady:

Pro rok 2017 byl stanoven místní poplatek za odpady ve výši 500,- Kč na občana.

Splatnost poplatku je do 30.6.2017.

Poplatek je možné uhradit hotově na pokladně obecního úřadu nebo převodem na účet.

Při bezhotovostním převodu použijte číslo účtu: 1764162389/0800,

Variabilní symbol: 1340

Do zprávy pro příjemce uveďte: ulici a číslo popisné a jména osob, za které je poplatek hrazen.

 

 

2) Místní poplatek ze psů:

Poplatek ze psů zůstává ve stejné výši jako v loňském roce, to znamená za prvního pejska se platí 75,- Kč, za druhého pejska a každého dalšího 120,- Kč.

Splatnost poplatku je do 15.4.2017.

Poplatek je možné uhradit hotově na pokladně obecního úřadu nebo převodem na účet.

Při bezhotovostním převodu použijte číslo účtu: 1764162389/0800,

Variabilní symbol: 1341

Do zprávy pro příjemce uveďte: jméno držitele psa, ulici a číslo popisné.

 

Za Obecní úřad děkuje Lenka Krkošková

09.02.2017
Tříkrálové sbírky 2017.

Obrazem

OPRAVA A UDRŽOVACÍ PRÁCE NA PAMÁTNÍKU PADLÝCH V HLADKÝCH ŽIVOTICÍCH

Z rozpočtu Obce Hladké Životice náklady ve výši 37.250 Kč.

Projekt je spolufinancován ve výši 40.000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


EU