26.05.2017

Zadání územního plánu - text


.

Zadání územního plánu Hladké Životice

Návrh Zadání územního plánu Hladké Životice je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 29. 05. 2017 do 29. 06. 2017, tj. po dobu 15 dnů od doručení veřejné vyhlášky o projednání návrhu zadání, a to:

 • u pořizovatele na Odboru územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, v kanceláři č. 040 (tel: 556 768 362, e-mail: h.machac@novyjicin-town.cz)
 • na Obecním úřadě Hladké Životice (tel: 556 756 023, e-mail: obec@hladkezivotice.cz)

Zároveň je do návrhu Zadání územního plánu Hladké Životice možné nahlédnou zde:

návrh Zadání územního plánu Hladké Životice (pdf, 336 KB)

Průzkumy a rozbory pro Územní plán Hladké Životice:

Průzkumy a rozbory – text (pdf, 2 MB) , Problémový výkres (pdf, 2 MB) , Problémový výkres – legenda (pdf, 492 KB)

Každý (občané, fyzické a právnické osoby a organizace) může v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona uplatnit v uvedené lhůtě své připomínky, tj. do 29. 06. 2017.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohou v souladu s ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona do 30 dnů od obdržení návrhu zadání uplatnit u pořizovatele své vyjádření na obsah územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko.

Sousední obce mohou dle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona uplatnit u pořizovatele své podněty ve stejné lhůtě tj. do 30 dnů od obdržení návrhu zadání.

K požadavkům, podnětům a připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Požadavky, podněty a připomínky zasílejte písemně výhradně na adresu pořizovatele

tj. Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín. (Identifikátor datové schránky: ywmb4nc).

Dále ve vazbě na výše uvedené Zadání nového územního plánu Hladké Životice

pořádá Obec Hladké Životice ve spolupráci s Úřadem územního plánování Městského úřadu v Novém Jičíně besedu na téma:

„Územní plánování aneb proč by se měl každý občan a vlastník nemovitostí v Hladkých Životicích zajímat o nový územní plán ve své obci“

Beseda se uskuteční 07. 06. 2017 v 16:00 v sále Kulturního domu Obecního úřadu Hladké Životice

Cílem besedy budou odpovědi na otázky typu:

 • Co je dobré vědět o územním plánování
 • Co se dozvím z územně plánovací dokumentace
 • Kde se mohu seznámit s územním plánem
 • Jak mohu ovlivnit územní plán
 • Kam se mám obracet s dotazy, žádostmi a podněty
 • Co mám právo vědět, kdo mi poradí
 • Jak vypadá územní plán, budu mu rozumět?

 

.

Zadání územního plánu Hladké Životice

Návrh Zadání územního plánu Hladké Životice je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 29. 05. 2017 do 29. 06. 2017, tj. po dobu 15 dnů od doručení veřejné vyhlášky o projednání návrhu zadání, a to:

 • u pořizovatele na Odboru územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, v kanceláři č. 040 (tel: 556 768 362, e-mail: h.machac@novyjicin-town.cz)
 • na Obecním úřadě Hladké Životice (tel: 556 756 023, e-mail: obec@hladkezivotice.cz)

Zároveň je do návrhu Zadání územního plánu Hladké Životice možné nahlédnou zde:

návrh Zadání územního plánu Hladké Životice (pdf, 336 KB)

Průzkumy a rozbory pro Územní plán Hladké Životice:

Průzkumy a rozbory – text (pdf, 2 MB) , Problémový výkres (pdf, 2 MB) , Problémový výkres – legenda (pdf, 492 KB)

Každý (občané, fyzické a právnické osoby a organizace) může v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona uplatnit v uvedené lhůtě své připomínky, tj. do 29. 06. 2017.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohou v souladu s ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona do 30 dnů od obdržení návrhu zadání uplatnit u pořizovatele své vyjádření na obsah územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko.

Sousední obce mohou dle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona uplatnit u pořizovatele své podněty ve stejné lhůtě tj. do 30 dnů od obdržení návrhu zadání.

K požadavkům, podnětům a připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Požadavky, podněty a připomínky zasílejte písemně výhradně na adresu pořizovatele

tj. Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín. (Identifikátor datové schránky: ywmb4nc).

Dále ve vazbě na výše uvedené Zadání nového územního plánu Hladké Životice

pořádá Obec Hladké Životice ve spolupráci s Úřadem územního plánování Městského úřadu v Novém Jičíně besedu na téma:

„Územní plánování aneb proč by se měl každý občan a vlastník nemovitostí v Hladkých Životicích zajímat o nový územní plán ve své obci“

Beseda se uskuteční 07. 06. 2017 v 16:00 v sále Kulturního domu Obecního úřadu Hladké Životice

Cílem besedy budou odpovědi na otázky typu:

 • Co je dobré vědět o územním plánování
 • Co se dozvím z územně plánovací dokumentace
 • Kde se mohu seznámit s územním plánem
 • Jak mohu ovlivnit územní plán
 • Kam se mám obracet s dotazy, žádostmi a podněty
 • Co mám právo vědět, kdo mi poradí
 • Jak vypadá územní plán, budu mu rozumět?

 

EU

Životický park– 4. etapa
Financováno z rozpočtu MSK

OPRAVA A UDRŽOVACÍ PRÁCE NA PAMÁTNÍKU PADLÝCH V HLADKÝCH ŽIVOTICÍCH

Z rozpočtu Obce Hladké Životice náklady ve výši 37.250 Kč.

Projekt je spolufinancován ve výši 40.000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


EU