01.07.2016

nový Územní plán Hladké Životice


Zastupitelstvo obce Hladké Životice schválilo na svém 9. zasedání dne 7.4.2016  pořízení nového Územního plánu Hladké Životice.

Zpráva o uplatňování Územního plánu obce Hladké Životice v uplynulém období
Zastupitelstvo obce Hladké Životice schválilo na svém 11. zasedání dne 22. 6. 2016  Zprávu o uplatňování Územního plánu obce Hladké Životice v uplynulém období.

EU

Životický park– 4. etapa
Financováno z rozpočtu MSK

OPRAVA A UDRŽOVACÍ PRÁCE NA PAMÁTNÍKU PADLÝCH V HLADKÝCH ŽIVOTICÍCH

Z rozpočtu Obce Hladké Životice náklady ve výši 37.250 Kč.

Projekt je spolufinancován ve výši 40.000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


EU